Српска православна црква
Црква Лазарица
Историјат
40 година Лазарице
Корисне информације
 

У служби Богу и Његовом народу oд 1968. године

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црква Лазарица је изграђена у традиционалном српско-византијском стилу  14-тог века. Велики део материјала за изградњу  донет је из Србије.

Камен темељац је освећен 12-тог септембра 1965.  Изградња је трајала до 1968.

Храм је освећен 23.јуна 1968.године.

 

Cob Lane - Griffins Brook Lane, Bournville, Birmingham B30 1QE,

ENGLAND